Schrikdraad

Dit is een schema van een schrikdraad beveiliging voor een weide. Dit schema is een ontwerp uit 'Home Power' van Richard Perez. Ik heb het schema overgenomen en er een printontwerp voor gemaakt omdat iemand mij dat gevraagd had.

Als je het volledige (Engelse) artikel wil lezen kan je hier klikken of je kan ook de onderstaande tekst eens doornemen.

Schema :


Schakeling

Schakeling :

Deze schakeling maakt gebruik van twee 555 timer IC's om pulsen af te geven. De eerste timer, U1, is geschakeld als astabiele multivibrator. U1 zal bepalen hoe vaak de pulsen gegenereerd zullen worden. Deze kan ingesteld worden op ca. 50 pulsen per seconde tot één puls om de twee seconden. De tweede timer U2 bepaalt de duurtijd van de puls. U2 is de 'slaaf' van U1 en zal enkel een puls genereren als U1 dit vraagt. U2 is ingesteld als monostabiele multivibrator. U2 zal het afgegeven vermogen bepalen.
De uitgang is gemaakt met een 2N222A en een 2N3055 transistor. De 2N3055 is verbonden met de ontsteking van een auto. Het is van geen belang welke ontsteking hiervoor gebruikt zal worden. Voor een goede wering van deze schakeling is een goede aarding nodig. Plaats meerdere aardingspennen als je een droge grond hebt. Gebruik ook aansluitdraden met een minimum diameter van 8mm.

Gebruik

Als het vee nog getraind moeten worden om in een weide met een elektrische afsluiting te lopen moet de frequentie hoog ingesteld worden. Eens de dieren gewoon zijn aan de afsluiting kan deze frequentie verlaagd worden zodat de batterij langer zal meegaan. Het vermogen kan aangepast worden met Px en moet ingesteld worden volgens de kwaliteit van de aarding. Drogere grond heeft meer weerstand en heeft meer vermogen nodig. Het vermogen moet zeker aangepast worden aan de lengte van de schrikdraad. Het is mogelijk om ongeveer 8 km onder spanning te zetten bij droog weer.

WAARSCHUWING : DEZE SCHAKELING WEKT EEN HOGE SPANNING OP !

Neem steeds de basis veiligheid in acht. Raak de uitgang van de spoel niet aan ! Schakel steeds de spanning uit als er aanpassingen aan de schakeling of de schrikdraad moeten gebeuren. De pulsen op de schrikdraad zijn hoog van spanning maar zijn kort van duur en hebben weinig vermogen.

Schema en printontwerp

Om dit schema te bekijken heb je het Eagle tekenprogramma nodig. Je kan een beperkte versie downloaden op : Eagle Soft USA

Project : Electric Fence

Bronnen :

Auteur :
Richard Perez
C/O Home Power
POB 130 Hornbrook
CA 96044
916-475-3179

Printen, geassembleerde en geteste modellen :
Bob-O Schultze
Electron Connection
POB 130 Hornbrook
CA 96044
916-475-3401

Home
Bekijk de volledige site, klik op het huisje ...

Inhoud - Elektronica projecten en schema's : Schrikdraad - Stego