PIC microprocessoren en Pic Basic

Pic Basic en de Proton PIC Basic compiler

Als programmeertaal maak ik gebruik van Pic Basic, een eenvoudige taal die het mogelijk maakt om toch complexe programma's te schrijven voor de PIC microprocessor. Dit is een voorbeeld van een programma in de Proton PIC Basic compiler :

Pic Basic

Info over Pic Basic

Pic Basic Compiler

Bumblebee

Dit is 'Bumblebee', een programma dat speciaal geschreven is om de Wisp628 programmer aan te sturen in een windows omgeving. Dit programma stuurt de door PicBasic gemaakte HEX file naar de Wisp628 programmer.

BumbleBee

Info over Bumblebee

Wisp628

Mijn PIC programmer is een Wisp628 die het mogelijk maakt om ICP (In-Circuit Programming) te doen. Deze zal uiteindelijk de HEX file in de te programmeren PIC branden in bvb. een PIC 16f628a.

Wisp628

Info over Wisp628

Enkele van mijn voorbeelden op deze pagina

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Project : PIC GSM DCF

Test van spanningsuitval

Deze schakeling laat een teller lopen. Bij een spanningsval zal de actuele tellerwaarde in de EEPROM geschreven worden. Na heropstart zal de oude tellerwaarde op de LCD verschijnen. Na een druk op de startknop zal de teller terug van 0 beginnen. Deze schakeling maakt gebruikt van een MC33164 chip om de spanningsval te detecteren. De uitgang van deze MC33164 is verbonden met RB.0 van de PIC16F628A en genereert zo een interrupt. Deze interrupt schrijft de actuele tellerstand in de EEPROM.

Mijn project verder uitgewerkt

In het volgende filmpje kan je op de LCD display de datum en het uur zien. Deze datum en tijd komt van een DCF module die verbonden is met de PIC 16F628A. Als er een spanningsval is zal de tijd in de EEPROM geschreven worden. Na opstart zal deze tijd dan serieel naar een GSM-modem gestuurd worden. Die modem zal dan een SMS met het uur van de spanningsval verzenden => tijd van ontvangst = opkomen spanning, tijd in SMS bericht = uur van uitval.
Dit zijn de stappen die te volgen zijn op de LCD module :


Home
Bekijk de volledige site, klik op het huisje ...

Inhoud - Elektronica projecten en schema's : PIC's en Pic Basic - Stego